Nama Perempuan Islam

100 Rangkaian Nama Bayi Perempuan Islami Awalan Huruf J

Nama adalah sebuah anugerah yang penting bagi setiap orang tua. Di dalam agama Islam, pemilihan nama bayi perempuan yang indah dan memiliki makna positif menjadi sebuah tradisi yang sangat dijunjung tinggi.

Dalam artikel ini, kami akan membahas nama-nama bayi perempuan Islami yang diawali dengan huruf “J”. Kami telah mengumpulkan 100 nama bayi perempuan Islami yang memiliki makna yang indah dan mendalam, serta tentunya penuh keunikan.

 Nama Bayi Perempuan Islami Awalan Huruf J

Nama Bayi Perempuan Islami dengan Awalan Huruf J Yang Indah

1. Jaudha Annisa Elma
Jaudha: Nama bintang
Annisa: Wanita, teman dekat, ramah, seperti cinta sejati
Elma: Pelindung

2. Jannah Fauzia Azzahra
Jannah: Surga
Fauzia: Wanita yang mendapat kemenangan
Azzahra: Bunga yang berwarna cerah

3. Jumana Nadhira Ayunia
Jumana: Permata yang berkilau
Nadhira: Istimewa, langka
Ayunia: Cahaya yang indah

4. Jasmin Zahira Haniyah
Jasmin: Bunga melati yang harum
Zahira: Bersinar terang, jelas
Haniyah: Orang yang gembira

5. Jihan Asma Faizah
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Asma: Nama-nama Allah yang indah
Faizah: Wanita yang sukses

6. Juwairiyah Sabrina Iman
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Sabrina: Kesabaran
Iman: Kepercayaan, iman

7. Jamila Farhana Latifah
Jamila: Cantik
Farhana: Gembira, bahagia
Latifah: Pintar, baik hati

8. Jumaymah Nafisa Hayati
Jumaymah: Berjalan dengan anggun
Nafisa: Istimewa, langka
Hayati: Hidup

9. Juwita Naila Amira
Juwita: Wanita muda yang bersemangat
Naila: Pemenang yang luar biasa
Amira: Putri, pemimpin

10. Jannah Khadijah Fathia
Jannah: Surga
Khadijah: Wanita yang percaya diri
Fathia: Pembuka, pionir

11. Jasmina Haura Yasmin
Jasmina: Bunga melati yang harum
Haura: Kehormatan
Yasmin: Bunga yang harum

12. Jihan Azzahra Marwah
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Azzahra: Bunga yang berwarna cerah
Marwah: Keberuntungan

13. Jumayrah Azka Fitriana
Jumayrah: Wanita yang berjalan dengan anggun
Azka: Yang paling suci
Fitriana: Lahir di bulan suci Ramadan

14. Juwairiyah Ghaida Shafira
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Ghaida: Kemenangan
Shafira: Orang yang jujur

15. Jamila Husna Azura
Jamila: Cantik
Husna: Yang indah
Azura: Biru, langit

16. Jannah Hafidah Auliya
Jannah: Surga
Hafidah: Pelindung
Auliya: Teman, sahabat

17. Jasmina Hidayah Karimah
Jasmina: Bunga melati yang harum
Hidayah: Petunjuk, bimbingan
Karimah: Yang penuh kasih sayang

18. Jihan Zahira Raisha
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Zahira: Bersinar terang, jelas
Raisha: Pemimpin yang berani

19. Juwairiyah Nada Aisyah
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Nada: Suara yang indah
Aisyah: Hidup, makmur

20. Jamila Amina Luthfiyah
Jamila: Cantik
Amina: Amanah, aman
Luthfiyah: Yang lembut dan baik

21. Jannah Qaisara Marissa
Jannah: Surga
Qaisara: Ratu
Marissa: Wanita yang sukses

22. Jasmina Samira Wardah
Jasmina: Bunga melati yang harum
Samira: Wanita yang cerdas dan berbicara dengan baik
Wardah: Bunga mawar

23. Jihan Faridah Rania
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Faridah: Istimewa, langka
Rania: Cantik, indah

24. Juwairiyah Dania Zahra
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Dania: Orang yang cerdas dan bijaksana
Zahra: Bunga yang berwarna cerah

25. Jamila Yasmina Salsabila
Jamila: Cantik
Yasmina: Bunga yang harum
Salsabila: Sungai di surga

26. Jannah Zulaikha Marwah
Jannah: Surga
Zulaikha: Wanita yang cantik dan pemikir
Marwah: Keberuntungan

27. Jasmina Ilhamiyyah Fadia
Jasmina: Bunga melati yang harum
Ilhamiyyah: Yang penuh inspirasi
Fadia: Penebus, penyelamat

28. Jihan Nayla Nadira
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Nayla: Pemenang yang tinggi
Nadira: Istimewa, langka

29. Juwairiyah Izzah Ayuni
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Izzah: Kehormatan
Ayuni: Mataku

30. Jamila Zahirah Aqila
Jamila: Cantik
Zahirah: Bersinar terang, jelas
Aqila: Cerdas, bijaksana

31. Jannah Raudhah Falisha
Jannah: Surga
Raudhah: Taman di surga
Falisha: Yang ceria

32. Jasmina Amalina Qonita
Jasmina: Bunga melati yang harum
Amalina: Wanita yang berbuat kebaikan
Qonita: Taat pada Allah

33. Jihan Azzura Yasmin
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Azzura: Biru, langit
Yasmin: Bunga yang harum

34. Juwairiyah Khairani Izzati
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Khairani: Yang baik dan indah
Izzati: Kehormatan

35. Jamila Dhia Qaisara
Jamila: Cantik
Dhia: Cahaya
Qaisara: Ratu

36. Jannah Hafiza Siti
Jannah: Surga
Hafiza: Pelindung
Siti: Gelar kehormatan untuk wanita

37. Jasmina Arissa Salsabila
Jasmina: Bunga melati yang harum
Arissa: Bunga yang indah
Salsabila: Sungai di surga

38. Jihan Dzakira Karimah
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Dzakira: Yang mengingat Allah
Karimah: Yang penuh kasih sayang

39. Juwairiyah Suhayla Nisrina
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Suhayla: Bintang yang terang
Nisrina: Kemenangan, kemenangan besar

40. Jamila Wafiyyah Marwah
Jamila: Cantik
Wafiyyah: Setia, jujur
Marwah: Keberuntungan

41. Jannah Samiha Aulia
Jannah: Surga
Samiha: Yang ramah dan murah hati
Aulia: Teman, sahabat

42. Jasmina Hafidzah Amira
Jasmina: Bunga melati yang harum
Hafidzah: Pelindung
Amira: Putri, pemimpin

43. Jihan Safira Zahra
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Safira: Yang jujur
Zahra: Bunga yang berwarna cerah

44. Juwairiyah Siti Aisyah
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Siti: Gelar kehormatan untuk wanita
Aisyah: Hidup, makmur

45. Jamila Zuhairah Nada
Jamila: Cantik
Zuhairah: Bersinar terang, jelas
Nada: Suara yang indah

46. Jannah Fatinah Haniyah
Jannah: Surga
Fatinah: Wanita yang cantik
Haniyah: Orang yang gembira

47. Jasmina Nadhira Azzahra
Jasmina: Bunga melati yang harum
Nadhira: Istimewa, langka
Azzahra: Bunga yang berwarna cerah

48. Jihan Karimah Yasmin
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Karimah: Yang penuh kasih sayang
Yasmin: Bunga yang harum

49. Juwairiyah Haura Zulaikha
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Haura: Kehormatan
Zulaikha: Wanita yang cantik dan pemikir

50. Jamila Azura Ilhamiyyah
Jamila: Cantik
Azura: Biru, langit
Ilhamiyyah: Yang penuh inspirasi

Nama Bayi Perempuan Islami dengan Awalan Huruf J Yang Keren Dan Unik

51. Jannah Zuhairah Wardah
Jannah: Surga
Zuhairah: Bersinar terang, jelas
Wardah: Bunga mawar

52. Jasmina Sabrina Fathia
Jasmina: Bunga melati yang harum
Sabrina: Kesabaran
Fathia: Pembuka, pionir

53. Jihan Naila Marwah
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Naila: Pemenang yang luar biasa
Marwah: Keberuntungan

54. Juwairiyah Hidayah Yasmin
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Hidayah: Petunjuk, bimbingan
Yasmin: Bunga yang harum

55. Jamila Amina Zahira
Jamila: Cantik
Amina: Amanah, aman
Zahira: Bersinar terang, jelas

56. Jannah Khadijah Salsabila
Jannah: Surga
Khadijah: Wanita yang percaya diri
Salsabila: Sungai di surga

57. Jasmina Marissa Nadira
Jasmina: Bunga melati yang harum
Marissa: Wanita yang sukses
Nadira: Istimewa, langka

58. Jihan Hafidah Auliya
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Hafidah: Pelindung
Auliya: Teman, sahabat

59. Juwairiyah Azzahra Raisha
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Azzahra: Bunga yang berwarna cerah
Raisha: Pemimpin yang berani

60. Jamila Nisrina Amira
Jamila: Cantik
Nisrina: Kemenangan, kemenangan besar
Amira: Putri, pemimpin

61. Jannah Suhayla Haniyah
Jannah: Surga
Suhayla: Bintang yang terang
Haniyah: Orang yang gembira

62. Jasmina Yasmin Samira
Jasmina: Bunga melati yang harum
Yasmin: Bunga yang harum
Samira: Wanita yang cerdas dan berbicara dengan baik

63. Jihan Zahira Farhana
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Zahira: Bersinar terang, jelas
Farhana: Gembira, bahagia

64. Juwairiyah Rania Dania
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Rania: Cantik, indah
Dania: Orang yang cerdas dan bijaksana

65. Jamila Qonita Fadia
Jamila: Cantik
Qonita: Taat pada Allah
Fadia: Penebus, penyelamat

66. Jannah Karimah Ilhamiyyah
Jannah: Surga
Karimah: Yang penuh kasih sayang
Ilhamiyyah: Yang penuh inspirasi

67. Jasmina Azzura Ghaida
Jasmina: Bunga melati yang harum
Azzura: Biru, langit
Ghaida: Kemenangan

68. Jihan Hafiza Safira
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Hafiza: Pelindung
Safira: Yang jujur

69. Juwairiyah Arissa Zahra
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Arissa: Bunga yang indah
Zahra: Bunga yang berwarna cerah

70. Jamila Siti Nadhira
Jamila: Cantik
Siti: Gelar kehormatan untuk wanita
Nadhira: Istimewa, langka

71. Jannah Luthfiyah Aqila
Jannah: Surga
Luthfiyah: Yang lembut dan baik
Aqila: Cerdas, bijaksana

72. Jasmina Marwah Raudhah
Jasmina: Bunga melati yang harum
Marwah: Keberuntungan
Raudhah: Taman di surga

73. Jihan Samiha Amalina
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Samiha: Yang ramah dan murah hati
Amalina: Wanita yang berbuat kebaikan

74. Juwairiyah Zahirah Fathia
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Zahirah: Bersinar terang, jelas
Fathia: Pembuka, pionir

75. Jamila Khairani Haniyah
Jamila: Cantik
Khairani: Yang baik dan indah
Haniyah: Orang yang gembira

76. Jannah Aqila Qaisara
Jannah: Surga
Aqila: Cerdas, bijaksana
Qaisara: Ratu

77. Jasmina Wardah Siti
Jasmina: Bunga melati yang harum
Wardah: Bunga mawar
Siti: Gelar kehormatan untuk wanita

78. Jihan Fadia Nafisa
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Fadia: Penebus, penyelamat
Nafisa: Istimewa, langka

79. Juwairiyah Amina Karimah
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Amina: Amanah, aman
Karimah: Yang penuh kasih sayang

80. Jamila Yasmin Zahira
Jamila: Cantik
Yasmin: Bunga yang harum
Zahira: Bersinar terang, jelas

81. Jannah Fauzia Ilhamiyyah
Jannah: Surga
Fauzia: Wanita yang mendapat kemenangan
Ilhamiyyah: Yang penuh inspirasi

82. Jasmina Ghaida Husna
Jasmina: Bunga melati yang harum
Ghaida: Kemenangan
Husna: Yang indah

83. Jihan Siti Qonita
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Siti: Gelar kehormatan untuk wanita
Qonita: Taat pada Allah

84. Juwairiyah Marwah Rania
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Marwah: Keberuntungan
Rania: Cantik, indah

85. Jamila Azura Auliya
Jamila: Cantik
Azura: Biru, langit
Auliya: Teman, sahabat

86. Jannah Karimah Nadira
Jannah: Surga
Karimah: Yang penuh kasih sayang
Nadira: Istimewa, langka

87. Jasmina Ilhamiyyah Hafiza
Jasmina: Bunga melati yang harum
Ilhamiyyah: Yang penuh inspirasi
Hafiza: Pelindung

88. Jihan Safira Marissa
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Safira: Yang jujur
Marissa: Wanita yang sukses

89. Juwairiyah Dania Aqila
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Dania: Orang yang cerdas dan bijaksana
Aqila: Cerdas, bijaksana

90. Jamila Yasmin Zuhairah
Jamila: Cantik
Yasmin: Bunga yang harum
Zuhairah: Bersinar terang, jelas

91. Jannah Zahira Samira
Jannah: Surga
Zahira: Bersinar terang, jelas
Samira: Wanita yang cerdas dan berbicara dengan baik

92. Jasmina Husna Farhana
Jasmina: Bunga melati yang harum
Husna: Yang indah
Farhana: Gembira, bahagia

93. Jihan Qonita Siti
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Qonita: Taat pada Allah
Siti: Gelar kehormatan untuk wanita

94. Juwairiyah Rania Nadhira
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Rania: Cantik, indah
Nadhira: Istimewa, langka

95. Jamila Aqila Zahra
Jamila: Cantik
Aqila: Cerdas, bijaksana
Zahra: Bunga yang berwarna cerah

96. Jannah Marwah Haniyah
Jannah: Surga
Marwah: Keberuntungan
Haniyah: Orang yang gembira

97. Jasmina Nadira Auliya
Jasmina: Bunga melati yang harum
Nadira: Istimewa, langka
Auliya: Teman, sahabat

98. Jihan Safira Ilhamiyyah
Jihan: Surga yang penuh kebahagiaan
Safira: Yang jujur
Ilhamiyyah: Yang penuh inspirasi

99. Juwairiyah Dania Siti
Juwairiyah: Wanita kecil yang mulia
Dania: Orang yang cerdas dan bijaksana
Siti: Gelar kehormatan untuk wanita

100. Jamila Yasmin Khairani
Jamila: Cantik
Yasmin: Bunga yang harum
Khairani: Yang baik dan indah

Anda telah selesai membaca daftar 100 nama bayi perempuan Islami dengan awalan huruf “J” dan maknanya yang indah. Semoga daftar ini membantu Anda dalam memilih nama yang indah dan bermakna untuk bayi perempuan Anda. Ingatlah bahwa dalam islam, nama adalah sebuah doa, jadi pilihlah dengan bijak dan berdoalah agar nama tersebut membawa keberkahan bagi anak Anda.

To top